Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu, fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic sur notre site. Vous consentez à l'utilisation de cookies si vous continuez à utiliser nos sites Web. Pour plus d'informations, lisez la page sur notre politique de confidentialité.
Affichage de contenus web
                 
Affichage de contenus web

Fluorkoolwaterstoffen

Fluormethaan                                                          R41                     

Difluormethaan                                                                                   R32                     

Pentafluorethaan                                                                                R125                  

1,1,1,2-tetrafluorethaan                                      R134a                

1,1,1-trifluorethaan                                                                            R143a                

1,1-difluorethaan                                                                                R152a                

1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan                      R227
R32 + R125 + R134a                                                                             R407c
R32 + R125                                                                                              R410a
R 125 + R134a + R143a                                          R404a

HFC


HFC’s zijn fluorkoolwaterstoffen


R31,R32, R125, R134a, R143a, R152a, R227 en hun combinaties R407c, R410a, R404a zijn fluorkoolwaterstoffen. Deze koelmiddelen werden ontwikkeld als derde generatie koelmiddelen om de CFC’s en HCFC’s te vervangen. De idee was vooral om op basis van bestaande installaties een “drop-in” retrofit-product te ontwikkelen zodat dezelfde koelinstallaties verder konden worden gebruikt. Omwille van de milieu-effecten van deze producten werd ook een wetgevend kader gecreëerd. Aanvankelijk werd dit vastgelegd in de Conventie van Montreal in 1976 voor freonen (FCKW) en op 15 oktober 2016 in de Conventie van Kigali ook voor fluorkoolwaterstoffen. Voor meer informatie over de laatste EU-regels verwijzen we naar de Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006.

 

Messer is geen producent van deze koelgassen. Ze worden in grote chemische bedrijven geproduceerd en wij kopen deze aan als complementair product voor onze klanten. Wij leveren deze producten samen met onze andere producten via onze traditionele distributiekanalen en transportmiddelen om de leveringskosten te beperken.

 


R32, R134a, R404a en R407c - advies en veiligheidstraining

Als u niet zeker bent over de vervaldatum van een bepaald koelmiddel en u advies wil over welk product u het beste aan uw klant aanbiedt, vraagt u dit het beste aan een specialist. Wij geven u het nodige advies of bieden u de gepaste veiligheidstraining.

Messer biedt een reeks HFC-oplossingen met een lager GWP (global warming potential), zoals R407A, in de plaats van R404A. Voor iets oudere koelinstallaties hebben we ook HFO-alternatieven of natuurlijke koelmiddelen in ons productgamma: op langere termijn vormen deze koelmiddelen de meest ecologische en economische oplossing.


 

R32, R134a, R404a,R407c  - koelmiddelflessen en verpakkingen kopen

 

U kunt koelmiddelen kopen bij één van onze verdeelpunten in België. De meeste klanten bestellen onze flessen online of telefonisch. Naargelang het verdeelpunt kunt u de flessen afhalen of bij u thuis laten leveren. Bel ons voor meer informatie over de leveringsmogelijkheden.