Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu, fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic sur notre site. Vous consentez à l'utilisation de cookies si vous continuez à utiliser nos sites Web. Pour plus d'informations, lisez la page sur notre politique de confidentialité.
Affichage de contenus web
                 
Affichage de contenus web

R744

Wat is R744?


R744 is een milieuvriendelijk natuurlijk koelmiddel met een zeer laag GWP (global warming potential = 1 ). De chemische formule is CO2 (koolstofdioxide). Het koolstofdioxide wordt nabehandeld, getest en geleverd in een kwaliteit die geschikt is voor het gebruik in koelinstallaties. R744 kan in aangepaste koelinstallaties koelgassen met een hoge GWP, zoals de HFC’s (fluorkoolwaterstoffen) en HFO ( fluor waterstof olefines), vervangen. Deze koelmiddelen werden ontwikkeld in de jaren 60 en leken aanvankelijk een wondermiddel, tot hun global warming potential en de gevolgen voor de ozonlaag bekend raakten. Sindsdien heeft de wetgever de regels aangepast en de grootste ecologische zondaars totaal verboden of strenge quota vastgelegd. Voor meer informatie over de laatste EU-regels verwijzen we naar de Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006.


Door zijn afwijkende thermische eigenschappen vormt het geen direct vervangmiddel voor traditionele koelmiddelen. De koelinstallaties moeten aangepast zijn aan de hogere drukken (tot 150 bar) die nodig zijn voor het gebruik van R744. De typische lagere drukken bedragen 35-50 bar. Het is ook aangeraden om CO2-sensoren in te zetten om het CO2-niveau te controleren, omdat dit kan stijgen bij lekken.

 

R744 biedt ook voordelen: omdat de volumeverandering bij hoge druk gering is, kunnen de componenten van de koelinstallaties kleiner worden gedimensioneerd. Daardoor kent R744 vooral op het vlak van industriële koeling een sterke groei. Zo bestaan er projecten om R744 te gaan gebruiken voor airconditioning in auto’s.


R744 en andere natuurlijke koelmiddelen - advies en veiligheidstraining

Koolstofdioxide is een natuurlijk bestanddeel van lucht en niet giftig bij lagere concentraties. Het koolstofdioxide dat gebruikt wordt als basis voor R744 wordt meestal gerecupereerd uit verbrandings- of fermentatieprocessen en gezuiverd. Het CO2 dat in de koelinstallaties wordt ingezet, wordt dus niet extra geproduceerd maar uit de lucht gehaald. Als u meer informatie wenst over R744 of over groene koolstofdioxide, geven onze specialisten u graag het nodige advies of bieden zij u de gepaste veiligheidstraining.


 

 

 

 

 

R744-gasflessen

 

Er bestaan gasflessen in verschillende groottes en met een verschillende druk. Belangrijk is de dubbele aansluiting, waardoor u zowel gas als vloeistof kunt aftappen. Naargelang de soort gas in de fles heeft de ‘schouder’ van de fles een verschillende kleur, die gestandaardiseerd is onder de Europese norm EN 1089-3. In het geval van R744 is dit grijs. Een overzicht van de verschillende kleuren van de gasflessen vindt u hier.


Zoals alle flessen worden onze gasflessen aan de binnenzijde behandeld, gedroogd en chemisch passief gemaakt. Zo kunnen we een optimale zuiverheid garanderen en vermijden dat onze klanten of onze medewerkers blootgesteld worden aan bepaalde risico’s doordat de gasflessen niet goed zijn

behandeld door de vorige gebruiker.

 


Andere natuurlijke koelmiddelen

 

Bent u op zoek naar andere natuurlijke koelmiddelen, dan vindt u ook de volgende gassen bij Messer:

 

R717                      ammoniak
R200                      propaan
R600                      butaan
R600a                   isobutaan
R1270                    propeen

 

 

R744 -flessen kopen

 

U kunt als bedrijf of als particulier R744-gas kopen bij één van onze verdeelpunten in België. De meeste klanten bestellen onze flessen online of telefonisch. Naargelang het verdeelpunt kunt u de flessen afhalen of bij u thuis laten leveren. Bel ons voor meer informatie over de leveringsmogelijkheden.

 

Bestel uw R744-gas online