Onsite gas production

ONSITE GASPRODUCTIE - ZUURSTOF, STIKSTOF, CO2, WATERSTOF EN MEER

Leveringsconcepten op locatie - Installaties voor klanten - Opslagtanks voor vloeistoffen - Telemetrie-opties - Turn key-oplossingen - Advies over toepassingstechniek - Commerciële aanbiedingen

ANALYSE VAN DE ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE GASPRODUCTIE TER PLAATSE

De economie is de belangrijkste drijfveer voor de keuze van een onsite gasproductie boven een over de weg gelegen aanbod. Deze economie is afhankelijk van de volgende belangrijke factoren.

 • Bestaat de technologie om lokaal de vereiste gaskwaliteiten en -hoeveelheden te produceren?
 • Kan ik voldoende schaalvoordelen bereiken om de fabriek ter plaatse economisch levensvatbaar te maken?
 • Ga ik de geïnstalleerde apparatuur voldoende laden om een fatsoenlijke economie mogelijk te maken...
 • Heb ik de nodige infrastructuur & ruimte om de installatie van een onsite productie-installatie te verzorgen?
 • Kan ik voor de nodige nutsvoorzieningen (bv. elektriciteit) zorgen tegen aanvaardbare kosten?
 • Wat zijn mijn leveringsopties bij pech of onderhoud? 
 • Heb ik de getrainde middelen om te opereren en een plan op locatie te onderhouden...

Messer kan adviseren over de kosten en de oplossingen om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Download een folder of vraag een gesprek aan met een expert

ADVIES & ENGINEERING VAN HET JUISTE LEVERINGSCONCEPT

Zodra de leveringsoplossing is uitgewerkt en de economie heeft bevestigd, is het tijd om de installatie en back-up oplossingen ter plaatse te engineeren, de installatie- en onderhoudsmiddelen ter beschikking te stellen en het project in de praktijk om te zetten.

BESCHIKBARE OPLOSSINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE GASSEN

PRODUCTIE TER PLAATSE VAN ZUURSTOF, STIKSTOF

Er zijn in principe twee luchtscheidingsmethoden: cryogeen en niet-cryogeen. De cryogene apparatuur is in staat om hogere zuiverheidsniveaus te leveren, maar heeft een hogere investeringskost. Ze zijn echter de enige oplossing voor grotere hoeveelheden.

CRYOGENE LUCHTSCHEIDING

In cryogene luchtscheidingsinstallaties worden de in de lucht aanwezige gassen gescheiden volgens het principe van de lage-temperatuurcorrectie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de verschillende kooktemperaturen van de gassen. We maken een onderscheid tussen drie soorten apparatuur: 

 • Multiproduct-luchtscheidingsinstallaties met hoge capaciteit en optionele liquefactie
 • CryoGAN-stikstofgeneratoren: geoptimaliseerd voor stikstofproductie
 • CryoGOX-zuurstofgeneratoren: geoptimaliseerd voor zuurstofproductie
   

NIET-CRYOGENE LUCHTSCHEIDING

Niet-cryogene luchtscheidingsprocessen werken volgens het drukschommelingsadsorptieprincipe of zijn gebaseerd op scheiding door middel van semipermeabele membranen. De volgende typen units zijn goed ingeburgerd:

 • Drukschommelingsadsorptie (PSA)
 • Vacuümschommelingadsorptie (VPSA)
 • Membraaneenheden

Voor meer informatie over de productie van luchtgassen op locatie, zoals zuurstof en stikstof, kunt u de folder downloaden en een gesprek met een expert aanvragen (kies een van de twee onderstaande knoppen)
 

WATERSTOFPRODUCTIE - ZO INDIVIDUEEL ALS DE GEBRUIKERS ERVAN

Messer biedt een heel scala aan technologieën voor de productie van waterstof en Syngas, waarbij de keuze voor het optimale proces afhankelijk is van verschillende factoren. Deze omvatten de toepassing, de benodigde hoeveelheid en de zuiverheid. De experts van Messer adviseren u hier graag over.

Stoomreformers gebruiken aardgas als grondstof en kunnen worden gebruikt voor zowel kleine als grote waterstofinstallaties. Bij het zogenaamde stoomreforming proces wordt de grondstof gemengd met processtoom, verhit tot ongeveer 480°C en vervolgens gesplitst in de reformer met behulp van een op nikkel gebaseerde katalysator. In de CO Shift Reactor, waarin koolmonoxide (CO) reageert met H2O tot H2 en CO2 (katalytische omzetting), neemt het waterstofgehalte in het gereformeerde gas verder toe.

Tenslotte wordt de waterstof gezuiverd in een PSA-installatie. Het verlaat de PSA-installatie onder 15 tot 30 bar druk en met een zuiverheid tot 99,9995%.
Voor bedrijven die al een waterstofvoorziening hebben maar hogere zuiverheden nodig hebben voor downstream gebruik, kan Messer PSA-installaties voor waterstof als afzonderlijke eenheden leveren. Zij ontvangen de waterstofrijke gasstroom en zetten deze om in waterstof met een hoge zuiverheidsgraad (>99,999%).
 

GASPRODUCTIE TER PLAATSE - VOLLEDIGE SERVICE OF AANKOOP

Messer exploiteert veel onsite productiebedrijven en levert deze expertise aan vele tevreden klanten. Maar de engineeringafdeling levert ook kant-en-klare oplossingen voor klanten die de apparatuur willen aanschaffen. 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, selecteer dan één van onderstaande knoppen en ga in gesprek met een specialist.

Onsite gas production

ONSITE GASPRODUCTIE - ZUURSTOF, STIKSTOF, CO2, WATERSTOF EN MEER

Leveringsconcepten op locatie - Installaties voor klanten - Opslagtanks voor vloeistoffen - Telemetrie-opties - Turn key-oplossingen - Advies over toepassingstechniek - Commerciële aanbiedingen

Contact form for every page

Neem contact met ons op

Maak uw keuze

contact divisies

Form

Download leaflet form

Er is een fout opgetreden bij het verwerken van uw registratie. Controleer de ingevoerde informatie.

Download documents

Get a zip file with the leaflets that you have selected

By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time