We gebruiken cookies om inhoud te personaliseren, sociale media-functies te bieden en verkeer naar onze site te analyseren. U geeft toestemming voor het gebruik van cookies als u onze websites blijft gebruiken. Lees voor meer informatie de pagina over ons privacybeleid.
Webcontent weergeven

                

Webcontent weergeven

Gaschromatografie

Wat is gaschromatografie?

Gaschromatografie is een methode voor kwalitatieve en kwantitatieve analyse van mengsels van verdampbare verbindingen. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van de verschillende dampdrukken en het specifieke oplossingsgedrag van de afzonderlijke componenten van het mengsel.

Een gaschromatograaf bestaat uit een gasinlaatsysteem voor het zogenaamde draaggas en het te analyseren monster. Het transportgas wordt met het monster in een scheidingskolom meegevoerd. Afhankelijk van de dampdruk en de interactie met het materiaal van de kolom, is de tijd om de componenten door de kolom te vervoeren verschillend. Aan het einde van de kolom worden de afzonderlijke stoffen gedetecteerd door een geschikte detector. Een penrecorder brengt het chromatogram in beeld. Hier vormt de retentietijd een indicatie voor de stof. De grootte van het uitgezette piekoppervlak is een maat voor de hoeveelheid van de stof. Zo wordt in één bewerking tegelijk de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het monster bepaald.

Voor de werking van een gaschromatograaf zijn verschillende gassen nodig. Er zijn hoogzuivere gassen (transportgassen en gassen die eventueel nodig zijn voor de detector) en kalibratiemengsels.

Helium is een veelvoorkomend draaggas, omdat dit gas chemisch inert is en tegelijk door zijn geringe omvang de snelste analyse mogelijk maakt. Er wordt ook gebruik gemaakt van andere gassen zoals stikstof of waterstof. De kwaliteit van de gassen speelt een cruciale rol. Als er concentraties in het procentueel bereik of in het hogere ppm-bereik te verwachten zijn, volstaat zuiverheidsgraad 5,0. Als de detectielimieten in het lage ppm-bereik of zelfs in het ppb-bereik moeten liggen, zijn gaskwaliteiten 6.0 beter geschikt.

Afhankelijk van de detector zijn verschillende gassen nodig. Voor een vlamionisatiedetector (FID) om de brandbare verbindingen te detecteren, is waterstof en synthetische lucht (HC-vrij) nodig. Voor een elektronenvangstdetector (ECD) om bijvoorbeeld gehalogeneerde verbindingen te bepalen, zijn gassen met een speciale ECD-kwaliteit nodig.

De kalibratiemengsels worden per klant op maat vervaardigd.

 

Op maat gemaakte gasmengsels

Vaak moet een gasmengsel apart in functie van het gebruik worden vervaardigd. Bijvoorbeeld voor de kalibratie of verificatie van meettoestellen moet de samenstelling worden gekozen op basis van het gewenste werkingsbereik en precies gekend zijn om nauwkeurige metingen te verkrijgen. Naast de gewenste samenstelling zijn ook de fabricagetolerantie, de onzekerheid van de werkelijke waarde en de stabiliteitsperiode van het mengsel van belang.

In functie van de verschillende vereisten biedt Messer individuele gasmengsels in verschillende categorieën aan. Voor de meeste toepassingen in de meettechniek volstaat een nauwkeurigheid van +/- 2%. Deze mengsels worden aangeboden onder de naam LABLINE. Voor de hoogste eisen kunnen ook zeer nauwkeurige kalibratiegassen worden geproduceerd met een nauwkeurigheid van meer dan +/- 1%. Deze mengsels noemen we TOPLINE-mengsels. Als de gewenste component een concentratie in minieme sporen moet bevatten, bijvoorbeeld bij milieucontrole, produceren wij TRACELINE-mengsels met concentraties in het ppb-bereik.

 

Kwaliteit en veiligheid

De betrouwbare productkwaliteit is de belangrijkste eigenschap van speciale gassen. Het naleven van de gedefinieerde specificaties gebeurt op basis van een strikt kwaliteitsmanagement. Naast de ISO 9000-certificering zijn vier installaties voor speciale gassen van Messer areageaccrediteerd als kalibratielaboratorium volgens ISO 17025. Ons laboratorium in Zwitserland heeft ook een accreditatie volgens ISO Guide 34.

De veiligheid van onze medewerkers en van de medewerkers van onze klanten heeft voor Messer de hoogste prioriteit. Dit gaat van de productie van onze gassen, over de levering en opslag, tot het veilig gebruik van speciale gassen bij hun toepassing. De belangrijkste veiligheidsinformatie voor elk gas staat vermeld in de veiligheidsinformatiebladen. Messer adviseert elke gebruiker individueel of geeft standaard veiligheidstrainingen op aanvraag.

 

Hoogzuivere gassen voor gaschromatografie kopen

Messer biedt een breed gamma aan hoogzuivere gassen aan. Dit varieert van de "luchtgassen" (stikstof, zuurstof en argon), kooldioxide, koolmonoxide, koolmonoxide, waterstof en edelgassen (helium, neon, krypton en xenon) tot de belangrijkste organische gassen (methaan, ethaan, ethyleen, acetyleen) en anorganische gassen (ammoniak, chloor, zwaveldioxide).

Alle gassen zijn beschikbaar in verschillende kwaliteiten en cilinders, afhankelijk van de verschillende toepassingen. Alle nodige informatie vindt u in de respectieve gegevensbladen van de verschillende producten. Bel ons voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Bestel uw gasmengsels online