Webcontent weergeven

Inertisatie

Bij opslag, behandeling en vervoer van ontvlambare stoffen kan zuurstof een explosieve atmosfeer veroorzaken. Ook kan er bij langdurig contact met zuurstof een vermindering van de kwaliteit optreden (houdbaarheid, kleur en geur).

Om dit probleem aan te pakken, biedt Messer u een inertisatie proces aan. Deze oplossing omvat het vervangen van de lucht door een inert gas (stikstof of kooldioxide). Dit zorgt voor een duurzame veiligheid en kwaliteit.

Stikstof, een inert gas, wordt ook gebruikt bij het transport van poedervormige, vaste producten of gevaarlijke vloeistoffen (ontvlambaar, toxisch) die gevoelig zijn voor zuurstof of vochtigheid.

De voordelen hiervan zijn:

  • Een continue beveiliging
  • Behoud van de kwaliteit van het product
  • Eenvoudige implementatie
  • Lagere kosten