Webcontent weergeven

                

Webcontent weergeven

Milieurichtlijnen

Messer houdt zich aan de milieurichtlijnen die door het bedrijf opgesteld zijn als basis van de bedrijfsactiviteit.

Messer zal:

 • de materiële impact van zijn bedrijfsactiviteit op het milieu vaststellen en doelstellingen bepalen voor de voortdurende verbetering van het milieu.
 • de impact van de producten en diensten op het milieu verminderen.
 • trachten om milieuvervuiling te voorkomen.
 • afval verminderen en programma's ondersteunen die gericht zijn op het voorkomen van vervuiling.
 • operationele principes, processen, procedures en middelen voorzien om de milieurichtlijnen te verstrekken, rekening houdend met de best beschikbare technologie.
 • het personeel aanmoedigen om op een milieuvriendelijke manier te werken, zowel op het werk als thuis.
 • de continue verbetering in afvalvermindering bevorderen.
 • voldoen aan of overschrijden van de eisen van de bestaande milieuwetgeving. 
 • milieueffectbeoordelingen uitvoeren voor het bouwen van nieuwe of aanpassen van bestaande faciliteiten.
 • streven naar een open en eerlijke communicatie met alle stakeholders en buren.
 • het energieverbruik minimaliseren en, indien mogelijk, materialen op een economisch levensvatbare manier hergebruiken.