Breadcrumb

Formeergas

Formeergassen voor het optimaal beschermen van de achterzijde van de las

Formeergassen
 

Formeergas 95/5 en formeergas 90/10 samenstelling

Formeergas is een beschermgas dat gebruikt wordt voor het beschermen van de achterzijde van de las bij het lassen van gas gevoelig materiaal. De samenstelling van formeergas 95/5 bestaat uit 95% stikstof en 5% waterstof terwijl formeergas 90/10 bestaat uit 90% stikstof en 10% waterstof. De waterstof in het mengsel heeft een reducerend effect op metaaloxides en voorkomt corrosie. Als het waterstofpercentage boven de 5,5% komt, wordt formeergas licht ontvlambaar. Zodra het percentage boven de 10% komt, moet het gas worden verdund of afgefakkeld bij de formeergas uitlaat. Neem de veiligheidsvoorschriften uit het formeergas veiligheidsinformatieblad over het gebruik, de opslag van formeergasflessen (inclusief formeergas drukregelaars) en de persoonlijke beschermingsmiddelen in acht.


Bescherming van de achterzijde van de las om de kwaliteit te verzekeren

Het beschermen van de lasnaad (root protection) en het formeren van buizen of afgesloten elementen verzekeren de kwaliteit van de las. Root protection betekent dat de lasnaad en de verhitte zone worden gespoeld met een beschermingsgas (formeergas) dat de zuurstofhoudende lucht verplaatst zodat de corrosieweerstand van het materiaal verzekerd is voor lange tijd. Zonder te formeren worden de lasnaad en de verhitte zone aangetast door corrosie vanwege de aanwezige zuurstof en is een nabehandeling noodzakelijk.

 

Buizen formeren met argon/stikstof/waterstof mengsels

Het gebruik van formeergassen voor het formeren van buizen of het formeren van rvs kan voor problemen zorgen als het gas zich vermengt met lucht door het hoge verschil in dichtheid tussen beide. Een argon/stikstof/waterstof mengsel met een variabel waterstof gehalte kan dit verschil in dichtheid verkleinen en voorkomt vermenging. Een belangrijke component is het gebruikte materiaal van de gasslang dat een verlaging van de kwaliteit teweeg kan brengen als een gewone pvc-slang wordt gebruikt. Deze kan vocht uit de atmosfeer opnemen en afstaan aan het droge formeergas. Slangen met een DIN EN ISO 3821 classificatie voorkomen dit probleem. Een formeergascilinder met dubbele en hittebestendige afsluitlippen met een temperatuur bestendigheid tot 340°C zijn van aanvullend belang in dit verband.

 

Welke formeergas set voor welk materiaal en welke toepassing?

 

Ter voorbereiding van laswerk is de keuze van het juiste formeergas van essentieel belang voor de kwaliteit omdat niet elk materiaal samengaat met ieder gas. Naast de gevoeligheid voor gas moet rekening worden gehouden met de positie van de lasnaad en de vorm van het werkstuk. Afhankelijk van de vereiste materialen en taken, kunnen gasmengsels met argon en waterstof de ideale basis zijn voor formeren met hoge kwaliteit.