Webcontent weergeven

Zuurstof

De lucht die we inademen bestaat voor 78% uit stikstof en voor 21% uit zuurstof. Bij een temperatuur van -183°C wordt stikstof vloeibaar. Bij -218.9 °C wordt het vast. Omdat vloeibare stikstof bij atmosferische druk in volume 854 keer kleiner is dan in gasvorm, worden grote hoeveelheden getransporteerd en opgeslagen in cryogene vloeibare vorm.

Het belangrijkste kenmerk van zuurstof is de reactiviteit. Er zijn maar een paar elementen waarmee zuurstof niet zal reageren. Oxidatie en verbranding gaan veel sneller in een atmosfeer die verrijkt is met zuurstof. Daarom wordt zuurstof vaak gebruikt bij verschillende industriële toepassingen.

Zuurstof is essentieel voor het metabolisme van vele organismen en het is oplosbaar in water. Het wordt daarom, onder andere, voor veel toepassingen in waterzuivering en milieutechnologieën gebruikt.